Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ และกิจกรรม Coaching Camp
กิจกรรมทั่วไป | 10 มีนาคม 2566 15:40:10

ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
พี่ปพนธีร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
พี่อานนท์ และพี่เนตรทราย นักศึกษาชั้นปีที่ 2
โดยการดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
ในการเข้าร่วมประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
และกิจกรรม Coaching Camp ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รูปกิจกรรม