Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
คุณสมบัติ
เกี่ยวกับเว็บสาขา | 25 เมษายน 2566 8:32:40

ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ในทุกแผนการเรียน ได้แก่

- วิทย์-คณิต

- ศิลป์-คณิต

- ศิลป์-ภาษา

- ศิลป์-สังคม

- ศิลป์-ทั่วไป

- ศิลป์-คอมพิวเตอร์

- วิทย์-คอมพิวเตอร์

- ศิลป์-ธุรกิจ

- ศิลป์-กีฬา

- ศิลป์-อาชีพ

- ศิลป์-ดนตรี