Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
สัมมนารายวิชา อป391
กิจกรรมทั่วไป | 8 มีนาคม 2566 19:50:38

วันที่ 7 มีนาคม 2566

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปีที่ 3

ได้นำเสนอสัมมนา ในรายวิชา อป391

ณ ห้อง N207 อาคารเทพ พงษ์พานิช

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รูปกิจกรรม