Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชา อป341 เทคโนโลยีไม้ประกอบ
กิจกรรมทั่วไป | 12 กุมภาพันธ์ 2566 7:04:13

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปีที่ 3

ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดในรายวิชา อป341 เทคโนโลยีไม้ประกอบ

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ที่ 1 (ลำปาง)? อำเภองาว จังหวัดลำปาง

รูปกิจกรรม