Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 12" (T-FERN #12)
กิจกรรมทั่วไป | 11 กุมภาพันธ์ 2566 17:49:53

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปีที่ 3

ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิชาการใน "การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 12" (T-FERN #12)

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปกิจกรรม