Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรม Start-up 2022
กิจกรรมทั่วไป | 19 กันยายน 2565 9:55:18

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ชั้นปีที่2ได้เข้าร่วมโครงการ การประกวด Startup Maejo-Phrae 2022

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

ทีมจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ Onsite ณ ห้อง 302/2 ชั้น 3 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี

รูปกิจกรรม