Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมทำสีเฟอร์นิเจอร์
กิจกรรมทั่วไป | 19 กันยายน 2565 9:52:22

วันที่ 17-18 กันยายน 2565 คุณบุญญฤทธิ์  โรจนรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Protego
ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสีทาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปีที่ 2 และ 3
ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รูปกิจกรรม