Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมทั่วไป | 15 สิงหาคม 2565 18:51:37

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปีที่ 2
เข้ารับรางวัลเรียนดีจำนวน 2 คน ได้แก่
1. นายอานนท์ โอฐธนู เกรดเฉลี่ยสะสม 3.69

2. นางสาวกาญจน์ศรัณย์ ลอยใหม่ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.67

และขอความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปีที่ 1
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
จากการประกวดพานไหว้ครู (ประเภทความคิดสร้างสรรค์)

เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

รูปกิจกรรม