Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมของอาจารย์ | 29 สิงหาคม 2563 18:55:41

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สำนักงานส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) 

รูปกิจกรรม