Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
อาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วมโครงการเสวนาและฝึกอบรมด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศและแนวทางในการแปรรูปวัสดุทางเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมของอาจารย์ | 2 เมษายน 2562 12:02:03

อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าร่วมงานเสวนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และแนวทางในการแปรรูปวัสดุทางเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดพงชัย ต. ห้วยม้า อ. เมือง จ. แพร่

รูปกิจกรรม